پی ال سی سری CQM1H موجود روی دستگاه میکسر بدلیل خرابیهای مکرر ناشی از ضربات شبکه, عملا از مدار خارج شده بود و با توجه به خارج از رده بودن این مدل, پیشنهاد تعویض سیستم کنترل و بروز رسانی آن به مدل جدیدتر CJ2M به کارفرما داده شد که نهایتا با برنامه نویسی مجدد, پروژه پیاده سازی و با موفقیت اجرا شد.

همچنین برای جلوگیری از خرابیهای ناخواسته بعدی, یک عدد سرج ارستر نیز به تابلو اضافه گردید.