سئوالات متداول لاله زار آنلاین

کابل ارتباطی اینورترهای یاسکاوا به کامپیوتر

برای برنامه ریزی و تنظیم و کپی پارامترهای اینورترهای یاسکاوا سری A1000, J1000, V1000, V1000-4X, J7, V7, E7, P7, G7, F7 نیاز به کابل ارتباطی درایو به کامپیوتر دارید. کابل مذکور را میتوانید بشکل زیر درست کنید:

نقشه کابل اینورتر یاسکاوا به کامپیوتر