شرکت امرن از پوشش ضد رسوب برای نسل جدید سنسورهای نوری خود بهره می برد. با استفاده از این پوشش, دقت عملکرد سنسور در محیطهایی که در آن پاشش روغن, آب, مواد وجود دارد و یا بخار زیاد جلوی عملکرد سنسور را بگیرد, بسیار بالا می رود. 

ویدیوی زیر عملکرد پوشش ضد رسوب را در سنسور E3AS-HL امرن برای روغن, آب, پاشش مواد کاغذی و بخار بخوبی نشان می دهد.