لطفا قبل از اقدام به پرداخت هرگونه وجه, از بروز بودن قیمتها در سفارش ثبت شده, اطمینان حاصل فرمایید.