اتوماسیون خط تولید آردسازی شهرستان شاهین دژ

در این پروژه بیش از ۳۰۰ ورودی/خروجی کل فرآیند تولید آرد از طریق پی ال سی امرن سری CQM1H کنترل و مانتیور میشود. 

سال اجرا: ۱۳۸۴