در این پروژه از ۴ دستگاه الکتروپمپ یک مگاواتی و ۴ دستگاه الکتروپمپ ۲۵۰ کیلوواتی برای پمپاژ آب رودخانه ارس به مزارع اطراف استفاده میشود. 

کلیه فرآیند اتوماسیون, کنترل و مانیتورینگ ایستگاه پمپاژ ۱ و ۲ رودخانه ارس توسط پی ال سی CJ1 امرن و نرم افزار اسکادا ZENON بصورت کلاینت سرور انجام میشود.