سئوالات متداول لاله زار آنلاین

اینورتر یاسکاوا, خطای CPF00 نشان میدهد.

این خطا موقعی اتفاق می افتد که بعد از روشن شدن اینورتر تا ۵ ثانیه ارتباطی بین اینورتر و صفحه کلید آن برقرار نشود. علت این امر میتوانید یکی از موارد زیر باشد:

  •    – صفحه کلید بدرستی روی اینورتر سوار نشده است.
  •    – صفحه کلید آسیب دیده است
  •    – برد کنترلی اینورتر آسیب دیده است.

برای حل موضوع لطفا تمامی سیم های کنترلی را از اینورتر جدا نمایید. جنانچه آلارم برطرف شود, علت این امر میتواند بخاطر نویز موجود روی کابلهای کنترلی باشد. در غیر اینصورت ممکن است صفحه کلید یا برد کنترلی درگیر شده باشد. کانکتور RJ45 صفحه کلید را چک کنید. در صورت امکان با صفحه کلید یا برد کنترلی دیگر موضوع را یکبار دیگر بررسی کنید.