سئوالات متداول لاله زار آنلاین

اینورتر V1000 یاسکاوا – پارامترها را نمی‎توان تغییر داد.

پارامترهای درایو V1000 را نمی‎توان تغییر داد.

علت راه حل
درایو در حال کار است ( فرمان Run در حال اجرا است).
 • درایو را متوقف کنید و بر روی حالت Programming سوئیچ نمایید.
 • اکثر پارامترها در حال کار قابل ویرایش نیستند.
سطح دسترسی به حالت دسترسی محدود به تنظیمات پارامتری تنظیم شده است.
 • سطح دسترسی را به حالت پارامترها قابل ویرایش هستند, تنظیم کنید (A1-01 = 2).
اپراتور در مد Parameter Setup نیست
(صفحه LED پیام “PAr” نشان می دهد)
 • چک کنید که مد پارامتر LED در حال حاضر به کدام مقدار تنظیم شده است.
 • در مد SETUP) Setup) پارامترها قابل ویرایش نمی باشند. بین مدها سوئیچ کنید تا “PAr” روی صفحه نمایش ظاهر شود.
ترمینال ورودی کنتاکت چند کاره به فعالسازی یا  محدود سازی ویرایش پارامتر تنظیم شده است.
(H1-01 تا H1-07 برابر با ۱B است).
 • زمانی که ترمینال باز است پارامترها نمی توانند ویرایش شوند.
 • ورودی کنتاکت چند کاره را به مقدار ۱B ست کنید.
رمز عبور درست وارد نشده‎است.
 • اگر رمز عبور وارد شده به A1-04 با رمز عبور ذخیره شده در A1-05 یکسان نباشد, تنظیمات درایو تغییر نخواهد کرد.
 • کلمه عبور را ریست کنید.

اگر رمز عبور را بخاطر نمی‎آورید:

 • پارامتر A1-04 را روی صفحه نمایش بیاورید. دکمه را همزمان با دکمه   فشار دهید. پارامتر A1-05 نمایان می شود.
 • رمز عبور جدید را در A1-05 تنظیم کنید.
ولتاژ تغذیه ورودی, پایین تشخیص داده شده است.
 • ولتاژ تغذیه ورودی درایو را با بررسی ولتاژ DC باس (U1-07) چک کنید.
 • سیم بندی تمام مدار اصلی را بررسی نمایید.

 

اطلاعات بیشتر در خصوص درایو V1000 یاسکاوا را در رسانه تصویری لاله زار آنلاین مشاهده کنید.