ارتباط مستقیم مابین صفحه نمایش های سیماتیک و اینورترهای SINAMICS G120 بدون استفاده از PLC برای نمایش آلارم و پیغامهای خطای اینورتر امکان پذیر است.

مثال زیر نشان می دهد چگونه برقراری ارتباط مابین یک صفحه نمایش سیماتیک زیمنس و یک اینورتر G120 زیمنس بدون استفاده از PLC, انجام می شود. در مثال زیر, روشن و خاموش کردن اینورتر و همچنین تنظیم سرعت موتور بخوبی نشان داده می شود. نمایش پیغامهای خطا, هشدارهای اینورتر و سرعت موتور در حال کار از موارد دیگری است که در این مثال به آن پرداخته شده است.

ارتباط G120 با HMI