سیستم کنترل چیلر جذبی ۱۲۰ تن شرکت CENTURY بدلیل خرابیهای مکرر با سیستم پی ال سی S7-1200 تعویض شد  و کلیه مراحل کنترل و مانیتورینگ چیلر برنامه نویسی گردید.