در این پروژه, برنامه نویسی سیستم اتوماسیون دستگاه کوتینگ دارو در شرکت اکتوور که نیمه تمام مانده بود, تکمیل و تحویل گردید.

  • PLC مورد استفاده: OMRON NJ101-1020
  • پروتکل ارتباطی: EtherCAT
  • کنترل PID پروسه بخار با شیربرقی ON-OFF و دقت ۰٫۱ درجه سانتیگراد