سئوالات متداول لاله زار آنلاین

مقاومت مناسب برای اینورتر V1000

برای انتخاب مقاومت مناسب, نسبت به توان و ولتاژ ورودی اینورتر V1000, از جدول زیر میتوانید استفاده کنید.

جدول انتخاب مقاومت برای اینورتر V1000

مقاومت ترمز برای مواقعی که بخواهید با گشتاور بالا, موتور را در زمان بسیار کوتاه متوقف کنید, ضروری است.

منبع: مستندات یاسکاوا