سئوالات متداول لاله زار آنلاین

چگونه می توانم پارامترهای اینورتر یاسکاوا را ذخیره کنم و در موقع لزوم آنها را بازیابی کنم؟

برای ذخیره پارامترها:

O2-03 را یک کنید.

برای بازخوانی پارامترهای ذخیره شده:

A1-03=1110

تنظیمات فوق برای اینورترهای سری A1000, E7, F7, J1000, P1000, V1000, Z1000, V1000-4x کاربرد دارد.