بیس زمانی جهانی برای اطمینان از نمایش بموقع آلارم ها و ارسال ایمیل ها ضروری است. یک سری مشکلات در خصوص بیس زمانی ممکن است هنگام سوئیچ بین زمان تابستان و زمستان اتفاق بیافتد.

زمان تابستان در تیاپورتال زیمنس

پانل های کامفورت دارای یک تابع سیستمی برای سوییچ بین زمان تابستان و زمان زمستان هستند.

پانل های کامفورت سیماتیک دارای یک تابع سیستمی برای سوئیچ بین نواحی زمانی (“SetDaylightSavingTime”) هستند اما باید آن را تریگر نمود. برای این منظور راههای مختلفی وجود دارد. بعنوان مثال میتوان پانل را بعنوان Slave زمانی یک پی ال سی S7-1200/S7-1500 تنظیم نمود. در اینصورت تغییر زمانی در زمان درست بصورت خودکار انجام می شود.

ترکیب بندی:

۱٫ یک ارتباط مابین پانل کامفورت و PLC ایجاد کنید. در ناحیه جدول نمایش ارتباط, برای “HMI time synchronization mode”, گزینه “Slave” را از لیست کشویی انتخاب کنید.

تنظیم زمان تابستان در تیاپورتال

۲٫ در PLC, بایستی خواندن زمان محلی را با استفاده از بلوک سیستمی “RD_LOC_T”  تنظیم کنید. بیت  %X1 مقدار برگشتی بلوک شامل یک فلگ است و در صورتی فعال می شود که زمان تابستان در حال حاضر معتبر باشد. اگر بیت %x15 مقدار برگشتی فعال شده باشد, نشان دهنده اینست که زمان محلی را نمی توان خواند.

تنظیم زمان تابستان در تیاپورتال

۳٫ این فلگ را به یک تگ صفحه نمایش که مد استفاده رابه “Cyclic continuous” پیوسته تنظیم کرده اید, نشان کنید.

۴٫ برای تگ HMI, بایستی واقعه “Value Change” را به تابع سیستمی “SetDaylightSavingTime”  لینک کنید. خود تگ صفحه نمایش را بعنوان پارامتر “Daylight saving time” برای تابع سیستمی “SetDaylightSavingTime” تخصیص دهید.

تنظیم زمان تابستان در تیاپورتال

توجه کنید که اگر صفحه نمایش را خاموش کنید, واقعه “Change value” بدرستی شناسایی نمی شود. برای اطمینان از نمایش صحیح در این حالت, دو گزینه دیگر را برای فراخوانی تابع سیستمی “SetDaylightSavingTime” در اختیار دارید:

   – آن را به تغییر مقدار زمان PLC لینک کنید

   – یک task با زمان تحریک یک دقیقه تنظیم کنید و در آن برنامه ای اجرا می کنید که تابع “SetDaylightSavingTime” را فراخوانی کند.

توجه:

همزمان سازی بین master و slave هر ده دقیقه انجام میشود. در اینصورت هر تغییر زمانی در PLC, بعد از اتمام بازه همزمانسازی بعدی نمایش داده می شود.