برقگیر سه فاز کلاس C فونیکس کنتاکت با کنتاکت خروجی