اندازه گیری فاصله با LOGO8 و تنظیم درست پارامترهای اندازه گیری ورودی جریان

ملزومات:

میتوان فاصله تا یک شی را با لوگو زیمنس اندازه گرفت. در این مثال این اتفاق با یک سنسور اولتراسونیک با خروجی جریان ۴-۲۰ میلی آمپر اتفاق می افتد. قطعی سیم سنسور شناسایی شده و فاصله جریان را می توان نشان داد. یک خروجی دیجیتال را بعنوان آلارم قطعی سیم سنسور می توان فعال نمود.

راه حل LOGO!:

ورودی آنالوگ AI3 بعنوان ورودی جریان در نظر گرفته می شود و یک آمپلی فایر آنالوگ (B004) به آن وص می شود. در این بلوک, ابتدا سنسور نوع ۴-۲۰mA انتخاب می شود. سنسور به ازای فاصله ۱۵۰mm, خروجی ۴mA و به ازای فاصله ۱۰۰۰mm, خروجی ۲۰mA می دهد. بنابراین دربلوک B004, خروجی آن برابر با مقدار اندازه گیری شده ۱۵۰ الی ۱۰۰۰ میلیمتر (دقیقا ۹۹۸ میلیمتر) می باشد. یک مقدار آفست ۶۲- از خروجی آن بصورت خودکار کم می شود. در حالتی که قطعی سیم اتفاق بیافتد,مقدار جریان به این آفست کاهش می یابد.

برای مقیاس بندی بلک, مقدار خروجی ورودی آنالوگ بین ۶۲- و ابتدای اندازه گیری (۱۵۰) مشخص کننده قطعی سیم خواهد بود.

در تریگر آستانه B003, مقدار آستانه به ۱۰۰ تنظیم شده است. بدین ترتیب هر مقدار پایین تر از ۱۰۰ (برابر با ۳mA), خروجی آلارم Q1 را فعال کرده و پیغام B001 را نشان می دهد. زمان قطعی سیم نیز روی صفحه نمایش لوگو نشان داده می شود. با زدن کلید OK, از نمایش آلارم خارج می شوید. علاوه بر آن, نور زمینه صفحه نمایش لوگو نیز چشمک می زند.

همچنین دو آستانه دیگر در بلوکهای B007 و B008 برای اعلام نزدیک شدن به ابتدا یا انتهای محدوده اندازه گیری در نظر گرفته شده است که در اینصورت پیغامهای Distance>1000mm و Distance<150mm به نمایش در می آید.

آمپلی فایر آنالوگ B005 برای نمایش جریانهای ۴٫۰-۲۰٫۰mA بکار گرفته شده است. از اینرو می توان مقدار آن را به Min=40 تا Max=200 تنظیم کرد تا بتوان فاصله را با یک رقم اعشار نیز نمایش داد.

نحوه تنظیم پارامترها:

شماره بلوک پارامتر
B001 (ثبت متن)

Prio=30

Quit=On

Text1=enabled

Text2=disabled

Line4.4 B001=EnableTime

Line5.3 B001=Enable Date

B002 (ثبت متن)

Prio=0

Quit=On

Text1=enabled

Text2=disabled

Line4.6

B004 Scaling-Ax

Line5.5 B005 Current-Ax

B003 سیم قطع شده

Gain:1.0+

Offset=0

On=20000

Off=100

Point=0

B004 (مقیاس بندی)

Gain=1.06+

Offset=-62

Point=0

B005 جریان

Gain=0.2+

Offset=0

Point=1

B006 چشمک زدن خروجی آلارم و صفحه نمایش

Rem=Off

۰۰:۵۰s+

۰۰:۵۰s

B007 محدوده پایین

Gain=1.0+

Offset=0

On=20000

Off=200

Point=0

B008 محدوده بالا

Gain=1.0+

Offset=0

On=950

Off=950

Point=0

B009 آلارم فاصله کم

Prio=1

Quit=Off

Text1=enabled

Text2=disabled

Line4.6

B004 Scaling-Ax

Line5.5 B005 Current-Ax

B010 آلارم فاصله زیاد

Prio=2

Quit=Off

Text1=enabled

Text2=disabled

Line4.6

B004 Scaling-Ax

Line5.5 B005 Current-Ax


دانلود:

 توضیحات روی برنامه لوگو ۸ حجم فایل: ۳٫۹۱MB

 فایل پروژه لوگو ۸ حجم فایل: ۹۶KB