رویکرهای نوین تعمیرات در صنایع روز دنیا

در حالیکه رویکرد تعمیرات در اکثر واحدهای صنعتی منفعلانه است و فقط بعد از بروز خرابی اقدام به تعمیرات و رفع عیب می کنند, تعمیرات پیشگیرانه و آینده نگر بعنوان رویکردهای جدید تعمیراتی در صنایع روز دنیا جای خود را باز کرده است.

ترجمه و زیر نویس در واحد تولید محتوای لاله زار آنلاین