تنظیم کارخانه دو ورودی آنالوگ از S7-200 CPU, برای اندازه گیری ولتاژ (۰٫٫۱۰V) می باشد.

برای فعال سازی استفاده از ورودی های به عنوان ورودی جریان, باید از یک مقاومت ۵۰۰ اهمی بین ترمینال های “۰” و “۲M” ( یا “۱” و “۲M”) استفاده کنید.

اندازه گیری جریان 4-20 با S7-1200
شکل ۱: اتصال یک سنسور به یک منبع ولتاژ به صورت یک اتصال دو دوسیمه
اندازه گیری جریان 4-20 میلی آمپر با S7-1200
شکل ۲: اتصال یک سنسور به یک منبع ولتاژ به صورت اتصال سه سیمه
اندازه گیری جریان 4-20 میلی آمپر با S7-1200
شکل ۳: اتصال یک سنسور به یک منبع ولتاژ به صورت اتصال چهار سیمه
اندازه گیری جریان 4-20 میلی آمپر با S7-1200
شکل ۴: اتصال یک ترانسدیوسر اندازه گیری با ورودی ولتاژ به یک منبع جریان به صورت یک اتصال ۴ سیمه

نکته:

برای جلوگیری از آسیب باید مطمئن شوید که منبع جریان خارجی دارای حفاظت اتصال کوتاه در تمام حالات رسانای خود می باشد.

مقاومت خارجی به دلیل وابستگی دمایی و عدم دقتش به نوبه خود یک منبع خطا به شمار می رود. برای دستیابی به نتایج اندازه گیری که تا حد ممکن دقیق باشند, استفاده از مقاومت هایی با تولرانس بسیار کوچک توصیه می شود.

با یک مقاومت ۵۰۰ اهمی شما باید به اتلاف توان نیز توجه داشته باشید. با یک منبع توان ۲۴ ولت, مقاومت باید برای حداقل ۱٫۱۶W تنظیم شود. مقاومت هایی که در بازار وجود دارند, دارای اتلاف توانی بین ۰٫۲۵W تا ۰٫۵W می باشند.