در صنعت, اهمیت بهره وری انرژی روز به روز بیشتر می شود. برگشت هزینه انرژی, حفاظت محیط زیست و … فاکتورهای اساسی برای کاهش هزینه های انرژی و اجرای سیستم مدیریت انرژی هستند.

انرژی میتر, اطلاعات انرژی را گرفته و با استفاده از قابلیت های SA7-1200 می توان اطلاعات اندازه گیری را بررسی و ذخیره نمود.

در این مثال کاربردی, موارد زیر نشان داده می شود:

–  چگونه می توانید اطلاعات انرژی را بصورت غیر چرخشی بخوانید
–  چگونه می توانید متوسط توان را محاسبه کنید
–  چگونه می توانید اطلاعات اندازه گیری شده را در یک فایل بصورت غیر چرخشی ذخیره کنید

۱٫ اطلاعات انرژی با انرژی میتر اندازه گرفته می شود.
۲٫ با کمک S7-1200, اطلاعات ذخیره شده, مورد پردازش قرار گرفته و ذخیره می شود.
۳٫ با کمک یک صفحه نمایش و یا یک کامپیوتر, می توانید اطلاعات اندازه گیری شده را مشاهده کنید.
۴٫ با کمک یک کامپیوتر می توانید اطلاعات ذخیره شده در طول فرایند را دانلود کنید.

مزایا:

–  استفاده مستقیم در پروژه ها
–  پشتیبانی از تحقوق انرژی میتر در پروژه ها


دانلود:

مستندات

 پروژه (TIA PORTAL V14 SP1) حجم فایل: ۲٫۸MB

پروژه (TIA PORTAL V15) حجم فایل: ۷٫۲MB