این مثال کاربردی نشان می دهد که چگونه می توانید یک ارتباط را از طریق یک گیت وی بین SIMATIC S7 و یک وسیله KNX از طریق باس KNX ایجاد کنید.
گیت وی ارتباط بین شبکه / باس دو سیستم را که از پروتکل های ارتباطی متفاوت استفاده می کنند, فعال می سازد. KNX یک فیلدباس برای اتوماسیون است. از نظر فنی, KNX  یک باس نصب اروپایی موفق (EIB) است که مکانیزم های ارتباطی و انتقال اطلاعات را میسر می سازد.
با استفاده از یک گیت وی KNX, ارتباط مخابراتی بین یک  S7 CPU از طریق پروفی نت (PN) و یک وسیله KNX از طریق باس KNX ایجاد می شود.
راه حل:
با نمایش تمام کنترلرهای SIMATIC, این راه حل از یک  S7 1200 CPU استفاده می کند. نمایش دیاگرامی زیر مهم ترین مولفه ها را برای ارتباط بین S7-1200 CPU و یک شبکه KNX با استفاده از گیت وی کلی ” Triple- X PROFINET + KNX” از MBS GmbH نشان می دهد.
مزایا
راه حل نشان داده شده در اینجا دارای مزیت های زیر است:
   – تطبیق آسان با کنترلرهای خانواده های دیگر. تمام کنترلرهای دیگر SIMATIC با یک رابط PROFINET IO نشان داده شده اند, این راه حل از S7-1200 CPU استفاده می کند.
   – تطبیق آسان در زمان استفاده  از واحدهای توسعه. این گیت وی مستقیما در وب سرور یکپارچه گیت وی پیکر بندی و تنظیم می شود.
   – ادغام گیت وی به صورت یک وسیله PROFINET IO از طریق یک فایل GSD.
   – گیت وی به صورت یک I/O توزیع شده تا ۳۴۰ بایت از ورودی و ۳۴۰ بایت از خروجی.
   – تا ۲۵۰۰ نقطه داده  ممکن برای ارتباط بین PROFINET و KNX.

دانلود: